Wymaga zainstalowanego Flash Player 9

Biopaliwa

Biodiesel FAME

FAME (ang. Fatty Acid Methyl Esters) – estry metylowe kwasów tłuszczowych zarówno roślinnych, jak i zwierzęcych, estry pozyskiwane z oleju rzepakowego są określane jako RME (ang. Rapsed Methyl Esters), można ponadto wyróżnić estry pozyskiwane z olejów: słonecznikowego SFME (ang. Sun Flower Methyl Esters), czy sojowego SME (ang. Soybean Methyl Ester) oraz wiele innych.